Wijziging partneralimentatie

Wijziging partneralimentatie

Wijziging partneralimentatie – Wat staat u te wachten op 1 januari 2020? Met ingang van 1 januari 2020 wordt de Wet Herziening Partneralimentatie van kracht. In deze blog leg ik uit wat deze wet inhoudt, voor wie deze van toepassing is en wat het betekent voor...
Wijziging partneralimentatie

Wab en het ontslagrecht in 2020

Wat verandert er met de komst van Wab op 1 januari 2020 voor het ontslagrecht? De Wet arbeidsmarkt in balans (hierna: Wab) herziet op een aantal punten de huidige Wet werk en zekerheid wetgeving op het gebied van flexibele arbeid en het ontslagrecht. In deze blog ga...
Wijziging partneralimentatie

Wab: de ‘nieuwe’ ketenregeling

Wab: de ‘nieuwe’ ketenregeling De ketenbepaling regelt wanneer opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd overgaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Tot 1 juli 2015 gold de volgende regel: maximaal drie contracten voor bepaalde tijd binnen een...
Wijziging partneralimentatie

transitievergoeding

Wab: de transitievergoeding anno 2020 Sinds de invoering van de Wwz hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 recht op een transitievergoeding bij ontslag. De transitievergoeding is enerzijds bedoeld als compensatie voor het ontslag en anderzijds om de werknemer met behulp...
Wijziging partneralimentatie

vaststelling behoefte aan partneralimentatie

Op welke manier wordt de behoefte aan partneralimentatie vastgesteld? In deze blog wordt ingegaan op de vraag hoe de behoefte van een onderhoudsgerechtigde dient te worden vastgesteld. Partneralimentatie kan alleen aan de orde zijn als er sprake is van behoefte van de...