Rechtsgebieden

Arbeids- en ontslagrecht
 • individueel en collectief ontslagrecht
 • loonvordering
 • Cao-recht
 • arbeidsongeschiktheid en re-integratie
 • reorganisatie
 • overgang van onderneming
 • concurrentie-, relatie- en overige beperkende bedingen.
Sociaal zekerheidsrecht
 • Ziektewet (ZW)
 • Werkeloosheidswet (WW)
 • Wet op Arbeidsongeschiktheid (WAO)
 • Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
 • Participatiewet en Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor jong gehandicapten (Wajong)
Personen- en familierecht
 • Echtscheiding
 • beĆ«indiging van samenleving
 • alimentatiekwesties
 • omgang- en of zorg- en contactregeling
 • gezag kwesties
 • ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen alsmede beschermingsmaatregelen
Erfrecht
Contracten- en verbintenissenrecht
 • algemene (leverings- en verkoop)voorwaarden
 • koop- raam- en deelovereenkomsten
 • wanprestatie/ onrechtmatige daad
 • schadevergoeding
 • ontbinding en opschorting

Advies nodig?

U kunt ten alle tijden vrijblijvend contact met ons opnemen